Momiji Kairo อุโมงค์ใบเมเปิ้ล ที่เที่ยวญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี ถ่ายรูปสวย

โปรดดูคุณสมบัติพิเศษนี้และไปที่เทศกาลฤดูใบไม้ร่วงและเทศกาลอาหารรสเลิศที่จัดขึ้นที่โตเกียวในเดือนพฤศจิกายน. “ศาลเจ้าโอคุนิทามะ”โทริ โนะ อิจิฟัน,”ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริษัทในฐานะบริษัทย่อยศาลเจ้าโอโทริเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงจัดขึ้นโดยเป็น. วันไก่มาทุกๆ 12 วัน ดังนั้นในหลายๆ ปีจึงอาจจัดขึ้นสามครั้งในเดือนพฤศจิกายน.ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลำดับการจัดเทศกาลที่จัดในช่วงแรกไก่ตัวแรก”・ครั้งที่สองคือ”ไก่ตัวที่สอง”・ครั้งที่สามคือ”ไก่สามตัว”. เวลานี้ในเดือนพฤศจิกายนโตเกียวกิจกรรมที่จัดขึ้นในคุณสมบัติพิเศษ! ตลาดนัด เทศกาลฤดูใบไม้ร่วง เทศกาลอาหาร ฯลฯ ที่จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน, รวบรวมกิจกรรมฤดูใบไม้ร่วงต่างๆทำ. นำท่านเดินทางท่องเที่ยวญี่ปุ่น พาท่านไปยังไฮไลท์เด็ด คามิโคจิ หุบเขาในฝันที่อยู่สูงขึ้นไปทางเหนือของเทือกเขาแอลป์ ญี่ปุ่น เยือน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เสาโทริอิพันต้นแห่งเกียวโต สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าเฮอัน ประตูโทริอิยักษ์สีแดงที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของวัด เดินชิว เมืองเก่าทาคายาม่า ฉายา Little Kyoto ณ ถนนซันมาจิซูจิ ศาลเจ้านัมบะยาซากะ ศาลเจ้า… นำท่านท่องดที่ยวญี่ปุ่น คามิโคจิ หุบเขาในฝันที่อยู่สูงขึ้นไปทางเหนือของเทือกเขาแอลป์ ญี่ปุ่นไฮไลท์! นั่ง Gondora lift ชมวิว HAKUBA IWATAKE MOUNTAIN RESORTสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น เรียนรู้พิธีชงชาแบบต้นตำหรับญี่ปุ่น ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ศาลเจ้าเสาโทริอิพันต้นแห่งเกียวโตหรือที่คนไทยเรียกกันว่า ศาลเจ้าจิ้งจอก ปราสาทมัตสึโมโตะ เป็น … Read more