จับตา: หญิงหม้ายสามีเสียชีวิต จดทะเบียนสมรสใหม่ได้ไหม? ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง Tcij

การทำพินัยกรรม อาจไม่ใช่เรื่องไกลตัว หากเห็นถึงความจำเป็นและประโยชน์ต่างๆ แต่หากพินัยกรรมไม่ได้ถูกทำไว้และเจ้าของมรดกเสี… ต่างฝ่ายต่างมีโลกเสมือนจริงของตน ทำให้ชีวิตจริงต้องล้มเหลว…!! หรือโลกปัจจุบันจะเป็นเช่นนี้แล้ว ลองเช็กตัวเองและคนรอบข้างด่วนว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่?? การอายัดที่ดิน มักเกี่ยวข้องกับปัญหาการจัดสรรแบ่งส่วน ใช้ประโยชน์จากที่ดินผืนนั้นๆ ไม่ลงตัว รวมถึงความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับ… ห้างสรรพสินค้าถือเป็นสถานที่ที่ผู้คนไปใช้บริการมากที่สุด เป็นแหล่งรวมคนหลากหลาย รวมไปถึงมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาด้วย …

ทะเบียนสมรสจีน

ทะเบียนสมรสจีน

หนังสือรับรองการทำงาน อาจเป็นเอกสารแผ่นหนึ่งที่หลายคนมองข้าม ไม่ได้ให้ความสำคัญหรือสนใจมากนัก แต่รู้หรือไม่ว่าเอกสารฉบับ… กระบวนการอนุญาโตตุลาการคือกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกซึ่งมีความแตกต่างกับการพิจารณาคดีในศาล เนื่องจากมีความยืดหยุ่น กล่าวคือ คู่พิพาทมีอิสระที่จะกำหนดรายละเอียดต่างๆ… จดทะเบียนสมรสกับคนจีนต้องทำอย่างไรบ้างคะ ช่วยแนะนำด้วยคะ.. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ พร้อมๆ กับเป็นประเด็นสำคัญในสังคมจนมีการประกาศ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วน…

© 2021 กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด.

ทะเบียนสมรสจีน

โลกผู้สนับสนุนอดีตผู้นำบราซิลบุกอาคารรัฐสภา-ทำเนียบปธน. 07 มกราคม 2563 หากเกิดอุบัติเหตุจนพนักงานหรือลูกจ้างบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต จะมี ‘กองทุนเงินทดแทน’ เข้ามาช่วยคุ้มครองดูแ… 18 มิถุนายน 2562 คำว่า “ในดีมีเสีย ในเสียมีดี” ยังคงใช้ได้กับทุกเรื่องราวของชีวิต ไม่เว้นแม้แต่เรื่องของชาว 12 นักษัตร … กรณีมีเหตุผลความจำเป็นเฉพาะรายต้อง อยู่เกินกำหนด 90 วัน ให้เสนอ ผบช. วางแผนมีบ้านสักหลังถือเป็นเรื่องใหญ่ จะซื้อหรือสร้างแต่ละทีหากไม่มีเงินก้อนพร้อมจ่ายก็ต้องพึ่งสินเชื่อบ้านของธนาคารต่างๆ…